Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S89 10h00 17/07

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-89
Sự Kiện

CHUỗI Sự KIệN TUầN 02/07 - 06/07 【SIêU GIảM GIả】 NHậN HOàN TRả VàNG THả GA


Sự kiện 1: Kim Tệ Lôi Đạt Chuyển 

Thời gian: 00h00 02/07 - 23h59 06/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Trong thời gian hoạt động, nạp đủ 500vàng nhận được 1 lần quay vàng,mỗi ngày tối đa 100 lần

2. Người chơi mỗi ngày có 1 lần quay lễ quyến miễn phí

3. Trong thời gian hoạt động, tiêu 500vàng nhận được 1 lần quay lễ quyến, mỗi ngày tối đa 100 lần

Sự kiện 2: Ngân Hàng Long Châu

Thời gian: 00h00 02/07 - 23h59 06/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

  [Hướng dẫn đặt mua]--- Mua Quỹ

1. Người chơi tích nạp đủ 100 Vàng sẽ nhận thêm 1 lần đặt mua

2. Tiêu hao số lượng đặt mua để mua quỹ, mỗi lần mua thành công 1 lần, nhận được 1 quỹ trị giá 500vàng

   [Chính sách ưu đãi mua Quỹ]

1. Tích nạp đủ 500 vàng, giảm 10 vàng giá mua 1 lần quỹ

2. Giá mua 1 lần quỹ không thấp hơn 400vàng

   [Kỳ hoàn trả]--- Nhận hoàn trả

1.Người chơi mỗi ngày nhận 1 lần phần thưởng hoàn trả bao gồm vàng và vật phẩm theo số quỹ đã mua

2.Nhận hoàn trả chia làm 10 lần. Số vàng và vật phẩm mỗi lần hoàn trả bằng chia ra làm 10 ngày

3.Nếu không nhận thưởng trong vòng 24h, phần thưởng sẽ tự động gửi về thư lúc 00h30 của ngày hôm sau

Sự kiện 3: Nạp Tiền Tranh Mua

Thời gian: 00h00 02/07 - 23h59 06/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Nạp tiền đặt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm

2.Có 1 số vật phẩm sẽ được nhận miễn phí, vật phẩm nhận miễn phí chỉ được nhận 1 lần duy nhất trong thời gian hoạt động diễn ra

3.Số lượng vật phẩm là có giới hạn, khi số lượng bán về 0 sẽ kết thúc bán vật phẩm đó

4.Vật phẩm sau khi mua sẽ được làm mới

5.Mỗi ngày sẽ được làm mới 2 lần, thời gian làm mới mỗi lần cách nhau 12h. Ngoài ra có thể làm mới bằng vàng

6.Mỗi loại tích nạp sẽ có giá làm mới khác nhau

Mốc nạp 1000vàng tốn 20vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 5000vàng tốn 50vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 10.000vàng tốn 100vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 20.000vàng tốn 200vàng cho 1 lượt làm mới

 

Set Trang Bị Majin

Trang Bị Hình Ảnh

Thuộc Tính

Quyền Sáo

2 món

Nhanh Nhẹn 2000

Miễn Thương 15%

Võ Đạo Côn
Ba Tiêu Phiến
Phi Phong
Đầu Khôi

4 món

Nhanh nhen 2000

Suy Giảm Công Kích 20%

Ngoa
Yêu Đai

6 món

Nhanh nhen 3000

Sát Thương 10%

Hung Giáp
 

Set Trang Bị Thánh Đản

Trang Bị Hình Ảnh

Thuộc Tính

Quyền Sáo

2 món

Nhanh Nhẹn 2000

Sát Thương 10%

Võ Đạo Côn
Ba Tiêu Phiến
Phi Phong
Đầu Khôi

4 món

Giảm Thủ phe địch 20%

Sinh Mệnh 5000

Ngoa
Yêu Đai

6 món

Tăng Sát Thương Bạo 20%

Miễn Thương 15%

Hung Giáp
 

Set Trang Sức Broly

Trang Sức Hình Ảnh Chỉ số Thuộc Tính

Công Thủ Trạc

Nhanh Nhẹn 12.000

Hiệu quả bộ đồ + 30%

Công Thủ liên Nhanh Nhẹn 12.000
Công Huy Chương Tinh Thần 12.000

Nhanh nhẹn 12000

Công Hộ Phù Tinh Thần 12.000
Công Thủ Sáo Thể Chất 50.000

Miễn thương 20%

Công Giới Chỉ Thể Chất  50.000
Công Hạng Liên Sức Mạnh 12.000

Hiệu quả bộ đồ + 20%

Công Đầu Sức Sức Mạnh 12.000
 

Sự kiện 4: Hoàn Trả Long Châu

Thời gian: 00h00 02/07 - 23h59 06/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi ngày nạp sẽ tích lũy được vàng hoàn trả
2.Liên tục nạp 5 ngày có thể nhận được thêm 50% hoàn trả của tổng vàng nạp

3.Hoàn trả long châu, nếu ko nạp đủ 5 ngày thì chỉ được trả vàng theo từng ngày nạp. còn nạp đủ 5 ngày thì đc thêm 50% tổng nạp 5 ngày

Chú ý: Không nạp liên tục trong 5 ngày thí sẽ không nhận được hoàn trả. Vàng không nhận cũng sẽ mất khi kết thúc hoạt động

Sự kiện 5: Kho Báu Thần Long

Thời gian: 00h00 02/07 - 23h59 06/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Quay miễn phí, mỗi lần quay miễn phí cách nhau 30 phút, quay miễn phí không tăng ĐTL

Quay bằng vàng mỗi lượt tốn 100 vàng, ngoài ra nếu chọn quay nhanh 10 lần giảm còn 900 vàng, quay nhanh 50 lần giảm còn 4000 vàng

Có thể dùng lễ quyến để quay

Có thể xem lại lịch sử nhận vật phẩm khi quay số lượng nhiều

Chú ý: Để tham gia quay bằng vàng, yêu cầu người chơi VIP phải đạt cấp độ VIP 3 trở lên

Mỗi 1 lượt quay sẽ tích lũy 1 điểm, điểm tích lũy có tác dụng dùng để đổi các vật phẩm hoặc tướng ở trong shop điểm tích lũy

Shop điểm tích lũy

Phục Chế Vegeta

Sự kiện 6: Thuốc Vạn Năng

Thời gian: 00h00 02/07 - 23h59 06/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Khi tiêu 1 vàng/lễ quyến nhận được 1 điểm tích lũy, đạt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm giảm giá có giới hạn.Một số vật phẩm có thể được mua miễn phí

2.Vật phẩm có giới hạn số lượng bán ai đến trước mua trước

3.Mỗi loại chỉ được mua và nhận được 1 lần. Mua bằng VÀNG không mua bằng lễ quyến

Sự kiện 7:  Hoàn Trả VIP

Thời gian: 00h00 02/07 - 23h59 06/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi lễ bao VIP chỉ được mua 1 lần, có thể mua nhiều lễ bao VIP trong 1 lần

2.Sau khi mua lễ bao, mỗi ngày nhận được 1 lần, phải nhận thủ công

3.Mỗi lần nhận lễ bao sẽ nhận được vật phẩm tương ứng

4.Sau khi hết sự kiện, Hoạt động sẽ kéo dài 5 ngày để nhận thưởng

Sự Kiện 8: Kì Trân Bảo Tháp

Thời gian: 00h00 02/07 - 23h59 06/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Trong thời gian hoạt động, sử dụng vàng để quay thưởng.Mỗi tầng tiêu số vàng khác nhau, tầng càng cao vàng càng nhiều

2. Quay thưởng bắt đầu từ thầng thấp nhất, mỗi lần quay trúng sẽ điểm sáng phần thưởng. Điểm sáng toàn bộ tầng thì lên 1 tầng cao hơn.Tầng càng cao phần thưởng càng ít nhưng giá trị lại cao hơn

3.Trong cùng 1 tầng ô phần thưởng có thể bị lặp lại nhiều lần

4.Quay đến tầng cao nhất sẽ kết thúc hoạt động

5.Quay trúng ô nào ô đó sẽ sáng lên, phần thưởng trong ô tự động vào túi đồ (không qua thư)

Sự kiện 9Shop Giảm Giá

Thời gian: 00h00 02/07 - 23h59 06/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1 Trong thời gian hoạt động, dùng vàng hoặc lễ quyến để mua vật phẩm

2. Khi tổng số lượng hoặc số lượng cá nhân bằng 0 sẽ không mua được nữa

3. Vật phẩm sau khi mua thành công sẽ được chuyển vào túi đồ

Sự Kiện 10:  Phúc Lợi Nạp Tiền

Thời gian: 00h00 02/07 - 23h59 06/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.