Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S82 10h00 18/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-82
Sự Kiện

CHUỗI Sự KIệN TUầN 23/04 - 27/04【TRANG SứC SIêU HOT】Tự TạI CựC Ý


Sự Kiện 1: Đại Thám Bảo

Thời gian: 00h00 23/04 - 23h59 27/04

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Nạp 10 vàng = 1 điểm, mỗi ngày nhận free 50 điểm thăm dò

2.Tích nạp nhận được thêm phần thưởng

3.Thăm dò mở thưởng tiêu hao điểm thăm dò

4.Phần thưởng gửi vào túi đồ

Sự kiện 2: Nạp Tiền Tranh Mua

Thời gian: 00h00 23/04 - 23h59 27/04

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Nạp tiền đặt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm

2.Có 1 số vật phẩm sẽ được nhận miễn phí, vật phẩm nhận miễn phí chỉ được nhận 1 lần duy nhất trong thời gian hoạt động diễn ra

3.Số lượng vật phẩm là có giới hạn, khi số lượng bán về 0 sẽ kết thúc bán vật phẩm đó

4.Vật phẩm sau khi mua sẽ được làm mới

5.Mỗi ngày sẽ được làm mới 2 lần, thời gian làm mới mỗi lần cách nhau 12h. Ngoài ra có thể làm mới bằng vàng

6.Mỗi loại tích nạp sẽ có giá làm mới khác nhau

Mốc nạp 1000vàng tốn 20vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 5000vàng tốn 50vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 10.000vàng tốn 100vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 20.000vàng tốn 200vàng cho 1 lượt làm mới

Set Trang Sức Tự Tại Cực Ý

Trang Sức Hình Ảnh Giá Vàng Thuộc Tính

Công Thủ Trạc

10000

Sát Thương 15%

Giảm phòng thủ phe địch 15%

Công Thủ liên 10000
Công Huy Chương 10000

Nhanh Nhẹn 20000

Miễn Thương 15%

Công Hộ Phù 10000
Công Thủ Sáo 10000

Viện Hộ 20%

Miễn Thương 15%

Công Giới Chỉ 10000
Công Hạng Liên 10000

Sát Thương 20%

Miễn Thương 20%

Công Đầu Sức 10000

Sự Kiện 3: Chiêm Tinh 

Thời gian: 00h00 23/04 - 23h59 27/04

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Trong thời gian hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng

2.Mỗi ngày sẽ có 3 lượt miễn phí, hết lượt có thể dùng vàng để tiếp tục tham gia, 100vàng/1 lần quay, 1000vàng/10 lần quay.

3.Mỗi ngày nhận 3 lượt quay miễn phí, 00h00 sẽ reset lượt quay, số lượt quay này không tính lũy cho ngày mới

5.Mỗi lượt quay ngẫu nhiên sẽ được 1 con số. Số này được chia thành 2 loại: Chẵn và Lẻ. Số Chẵn sẽ tăng điểm lên, số lẻ sẽ trừ điểm xuống. Dựa vào số điểm mà sẽ nhận được Ngọc tương ứng

Ví dụ:  Quay 3 vòng tích lũy được Thủy tinh ma pháp là 19 điểm, bạn sẽ nhận được 10 viên ngọc

 

6.Tiêu vàng tích lũy(chỉ tính khi tiêu trong Chiêm Tinh) sẽ nhận thêm ngọc tương ứng khi đạt yêu cầu

NOTE: Phần thưởng qua ngày không reset, chỉ nhận được 1 lần

7.Tích đủ số ngọc theo yêu cầu sẽ nhận được Túi Hầu Bao, mỗi túi sẽ có phần thưởng và Danh Hiệu đặc biệt dùng trong PVP

 Bộ 3 danh hiệu dành riêng cho PVP

Danh Hiệu

Thuộc Tính

Thời Hạn
Chúa Tể

Vật Công 15000

Khí Công 15000

Tốc Độ 15000

Sinh Mệnh 100000

30 ngày

Ngự Phong

Vật Công 12000

Khí Công 12000

Tốc Độ 12000

Sinh Mệnh 50000

30 ngày

Liệp Nhân

Vật Công 8000

Khí Công 8000

Tốc Độ 8000

Sinh Mệnh 30000

30 ngày

Sự Kiện 4: Thần Long Lạc Viên

Thời gian: 00h00 23/04 - 23h59 27/04

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Trong thời gian hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu sẽ nhận được Phiếu Quát Quát

NOTE: Cùng 1 nhiệm vụ chỉ có thể nhận và hoàn thành 1 lần, 00h00 mỗi ngày nhiệm vụ sẽ được làm mới lại

2.Sử dụng Phiếu Quát Quát để lật thẻ bài, nếu sử dụng hết phiếu có thể dùng vàng để thay thế (không tính lễ quyến), mỗi lượt dùng bằng 50 vàng

3.Mỗi lần lật thẻ ra 3 hình giống nhau (không cần phải mở giống nhau liên tục), sẽ nhận thưởng Long Châu tương ứng, ngẫu nhiên lật thẻ bài có thể nhận Long Châu Lôi Đạt Đồ Án phần thưởng vòng đó sẽ được x2

4.Lật đủ 20 thẻ sẽ kích hoạt rương lễ bao, mỗi rương lễ bao chứa 2 Long Châu

5.Long Châu tích lũy được sử dụng để đổi vật phẩm trong SHOP Thần Long. Mỗi vật phẩm đều có giới hạn số lần quy đổi

 

Set Trang Bị An Ninh

Trang Bị Hình Ảnh Long Châu

Thuộc Tính

Quyền Sáo 120

2 món

Miễn Thương 15%

Võ Đạo Côn 120
Ba Tiêu Phiến 120
Phi Phong 90
Đầu Khôi 80

4 món

Sát thương 10%

Nhanh nhen 2000

Ngoa 120
Yêu Đai 100

6 món

Hợp kích 10%

Sinh mệnh 5000

Hung Giáp 80

6.Event kết thúc sẽ xóa hết toàn bộ Long Châu đang tích lũy, sử dụng Long Châu để đổi vật phẩm sẽ không ảnh hưởng đến BXH

NOTE: BXH Thần Long tính liên sever, tối thiểu 400 Hỏa Linh mới được BXH nhận thưởng

Cố Vấn Số Hell-Fighter 17

Sự Kiện 5: Hồng Lợi

Thời gian: 00h00 23/04 - 23h59 27/04

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Trong thời gian hoạt động diễn ra, mỗi ngày nạp vàng và tiêu vàng/lễ quyến đủ mức chỉ định sẽ nhận được quà tương ứng. mỗi túi quà chỉ nhận được 1 lần

NOTE: 00h00 mỗi ngày sẽ reset số điểm tiêu/nạp về 0 

Sự Kiện 6: Hoàn Trả Long Châu

Thời gian: 00h00 23/04 - 23h59 27/04

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi ngày nạp sẽ tích lũy được vàng hoàn trả
2.Liên tục nạp 5 ngày có thể nhận được thêm 50% hoàn trả của tổng vàng nạp

3.Hoàn trả long châu, nếu ko nạp đủ 5 ngày thì chỉ được trả vàng theo từng ngày nạp. còn nạp đủ 5 ngày thì đc thêm 50% tổng nạp 5 ngày

Chú ý: Không nạp liên tục trong 5 ngày thí sẽ không nhận được hoàn trả. Vàng không nhận cũng sẽ mất khi kết thúc hoạt động

Sự Kiện 7: Shop Giảm Giá

Thời gian: 00h00 23/04 - 23h59 27/04

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1 Trong thời gian hoạt động, dùng vàng hoặc lễ quyến để mua vật phẩm

2. Khi tổng số lượng hoặc số lượng cá nhân bằng 0 sẽ không mua được nữa

3. Vật phẩm sau khi mua thành công sẽ được chuyển vào túi đồ

Sự Kiện 8: Thuốc Vạn Năng

Thời gian: 00h00 23/04 - 23h59 27/04

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Khi tiêu 1 vàng/lễ quyến nhận được 1 điểm tích lũy, đạt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm giảm giá có giới hạn.Một số vật phẩm có thể được mua miễn phí

2.Vật phẩm có giới hạn số lượng bán ai đến trước mua trước

3.Mỗi loại chỉ được mua và nhận được 1 lần. Mua bằng VÀNG không mua bằng lễ quyến

Sự Kiện 9: Vip Hoàn Trả

Thời gian: 00h00 23/04 - 23h59 27/04

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi lễ bao VIP chỉ được mua 1 lần, có thể mua nhiều lễ bao VIP trong 1 lần

2.Sau khi mua lễ bao, mỗi ngày nhận được 1 lần, phải nhận thủ công

3.Mỗi lần nhận lễ bao sẽ nhận được vật phẩm tương ứng

4.Sau khi hết sự kiện, Hoạt động sẽ kéo dài 5 ngày để nhận thưởng

Sự Kiện 10: Phúc Lợi Nạp Tiền

 

Thời gian: 00h00 23/04 - 23h59 27/04

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.