Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S82 10h00 18/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-82
Sự Kiện

CHUỗI Sự KIệN TUầN 03/05 - 07/05 【TRANG SứC SIêU HOT】


Sự kiện 1:  Goku Hạ Tuế

Thời gian: 00h00 03/05 - 23h59 07/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

[Tab 1]--- Đại Cát Đại Lợi

1. Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày sẽ nhận được điểm, dùng điểm để mở túi quà

2. Túi quà mỗi ngày chỉ được mở 1 lần

3. Đủ điểm sẽ mở được túi quà tương ứng với số điểm đang có

4. 24h mỗi ngày sẽ reset lại nhiệm vụ, nếu không nhận qua ngày sẽ mất

[Tab 2]--- Goku Túi Phú

1. Nạp đơn 200vàng nhận được túi Phúc Thường, tích nạp đủ 2000vàng nhận túi Phúc Cao Cấp

2. Mở túi Phúc Thường và Phúc Cao Cấp ngẫu nhiện nhận được 1 trong số vật phẩm sau

Túi Phúc Thường

Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Điểm Goku   200 điểm
Vàng  200
Phù  thăng cấp thần khí 1
Hoàng tuyền linh thuỷ 100
Quyền đồ giám 2
Rương ngọc cấp 3 2
Giới vương thần thuỷ tinh 2

Túi Phúc Cao Cấp

Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Điểm Goku   2000
Vàng  2000
Đại lễ bao ngọc cấp 4 1
Siêu cực phẩm tiên đậu 20
Phích lịch cương toản 5
Lễ bao quả hoàn mỹ 5
Hỗn độn nguyên tốx10 5

3. Điểm Goku nhận được khi mở túi Phúc Thường và Phúc Cao Cấp dùng để đổi vật phẩm trong Shop Túi Phúc

Zamasu

Tăng tỉ lệ nhanh nhẹn và sức mạnh, có 50% kháng choáng, 20% tốc độ và 15% sát thương

Tấn công toàn quân phe địch, hệ số 180%, giảm 10% tốc độ và 20% phòng ngự phe địch trong 2 hiệp, tăng 50% viện trợ cho hàng sau trong 2 hiệp và 30% né tránh (có thẻ phá vỡ giới hạn) cho toàn quân phê mình trong 1 hiệp, bản thân hồi 50 nộ khí

Hàng Giữa

[Tab 3]--- Đèn Thần Bí

1. Có 3 Lồng Đèn, mỗi Lồng Đèn đều có vật phẩm khác nhau và giá khác nhau, có thể làm mới Lồng Đèn để nhận vật phẩm mớ

2. Mỗi lần làm mới Lồng Đèn tốn 20vàng sẽ nhận được 20 điểm tích luỹ

3. Làm mới Chiết Khấu tốn 100vàng nhận 100 điểm

4. Chiết Khẩu giảm giá Max là 100% Min là 10%.

5. Mua vật phẩm bắt buộc phải chọn đủ 3 món trong 3 Lồng Đèn. Giá mua sẽ bằng tổng vàng của 3 Lồng Dền x Chiết Khấu = Giá Mua

 Ví dụ:  Lồng Đèn 1 5000vàng Lồng Đèn 2 6400vàng Lồng Đèn 3 30000vàng tổng là 41400 vàng, sau khi được chiết khấu 60% sẽ còn 24840vàng

6. Điểm tích luỹ nhận được từ làm mới Lồng Đèn và Chiết Khấu dùng để đổi Phúc Thường 300 điểm và Phúc Cao Cấp 3000 điểm

Cố Vấn-Thần Túy

Sự kiện 2: Nạp Tiền Tranh Mua

Thời gian: 00h00 03/05 - 23h59 07/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Nạp tiền đặt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm

2.Có 1 số vật phẩm sẽ được nhận miễn phí, vật phẩm nhận miễn phí chỉ được nhận 1 lần duy nhất trong thời gian hoạt động diễn ra

3.Số lượng vật phẩm là có giới hạn, khi số lượng bán về 0 sẽ kết thúc bán vật phẩm đó

4.Vật phẩm sau khi mua sẽ được làm mới

5.Mỗi ngày sẽ được làm mới 2 lần, thời gian làm mới mỗi lần cách nhau 12h. Ngoài ra có thể làm mới bằng vàng

6.Mỗi loại tích nạp sẽ có giá làm mới khác nhau

Mốc nạp 1000vàng tốn 20vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 5000vàng tốn 50vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 10.000vàng tốn 100vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 20.000vàng tốn 200vàng cho 1 lượt làm mới

Set Trang Sức Tự Tại Cực Ý

Trang Sức Hình Ảnh Giá Vàng Thuộc Tính

Công Thủ Trạc

10000

Sát Thương 15%

Giảm phòng thủ phe địch 15%

Công Thủ liên 10000
Công Huy Chương 10000

Nhanh Nhẹn 20000

Miễn Thương 15%

Công Hộ Phù 10000
Công Thủ Sáo 10000

Viện Hộ 20%

Miễn Thương 15%

Công Giới Chỉ 10000
Công Hạng Liên 10000

Sát Thương 20%

Miễn Thương 20%

Công Đầu Sức 10000
 

Sự kiện 3: Kim Tệ Lôi Đạt Chuyển 

Thời gian: 00h00 03/05 - 23h59 07/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Trong thời gian hoạt động, nạp đủ 500vàng nhận được 1 lần quay vàng,mỗi ngày tối đa 100 lần

2. Người chơi mỗi ngày có 1 lần quay lễ quyến miễn phí

3. Trong thời gian hoạt động, tiêu 500vàng nhận được 1 lần quay lễ quyến, mỗi ngày tối đa 100 lần

Sự kiện 4: Ngân Hàng Long Châu

Thời gian: 00h00 03/05 - 23h59 07/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

  [Hướng dẫn đặt mua]--- Mua Quỹ

1. Người chơi tích nạp đủ 100 Vàng sẽ nhận thêm 1 lần đặt mua

2. Tiêu hao số lượng đặt mua để mua quỹ, mỗi lần mua thành công 1 lần, nhận được 1 quỹ trị giá 500vàng

   [Chính sách ưu đãi mua Quỹ]

1. Tích nạp đủ 500 vàng, giảm 10 vàng giá mua 1 lần quỹ

2. Giá mua 1 lần quỹ không thấp hơn 400vàng

   [Kỳ hoàn trả]--- Nhận hoàn trả

1.Người chơi mỗi ngày nhận 1 lần phần thưởng hoàn trả bao gồm vàng và vật phẩm theo số quỹ đã mua

2.Nhận hoàn trả chia làm 10 lần. Số vàng và vật phẩm mỗi lần hoàn trả bằng chia ra làm 10 ngày

3.Nếu không nhận thưởng trong vòng 24h, phần thưởng sẽ tự động gửi về thư lúc 00h30 của ngày hôm sau

Sự kiện 5: Hoàn Trả Long Châu

Thời gian: 00h00 03/05 - 23h59 07/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi ngày nạp sẽ tích lũy được vàng hoàn trả
2.Liên tục nạp 5 ngày có thể nhận được thêm 50% hoàn trả của tổng vàng nạp

3.Hoàn trả long châu, nếu ko nạp đủ 5 ngày thì chỉ được trả vàng theo từng ngày nạp. còn nạp đủ 5 ngày thì đc thêm 50% tổng nạp 5 ngày

Chú ý: Không nạp liên tục trong 5 ngày thí sẽ không nhận được hoàn trả. Vàng không nhận cũng sẽ mất khi kết thúc hoạt động

Sự kiện 6: Thuốc Vạn Năng

Thời gian: 00h00 03/05 - 23h59 07/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Khi tiêu 1 vàng/lễ quyến nhận được 1 điểm tích lũy, đạt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm giảm giá có giới hạn.Một số vật phẩm có thể được mua miễn phí

2.Vật phẩm có giới hạn số lượng bán ai đến trước mua trước

3.Mỗi loại chỉ được mua và nhận được 1 lần. Mua bằng VÀNG không mua bằng lễ quyến

Sự kiện 7:  Hoàn Trả VIP

Thời gian: 00h00 03/05 - 23h59 07/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi lễ bao VIP chỉ được mua 1 lần, có thể mua nhiều lễ bao VIP trong 1 lần

2.Sau khi mua lễ bao, mỗi ngày nhận được 1 lần, phải nhận thủ công

3.Mỗi lần nhận lễ bao sẽ nhận được vật phẩm tương ứng

4.Sau khi hết sự kiện, Hoạt động sẽ kéo dài 5 ngày để nhận thưởng

Sự kiện 8: Giới Vương Bảo Hạp

Thời gian: 00h00 03/05 - 23h59 07/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Bảo rương có thể tự động thay đổi, bảo rương khác nhau sẽ ra đạo cụ khác nhau (không hạn chế số lần mở rương).

2.Mỗi ngày mở rương có thêm phần thưởng, qua ngày sẽ thiết lập lại rương

3.Tổng tích lũy mở các loại bảo rương có thể nhận được rương phần thưởng của Giới Vương Bảo Hạp

4.Mở 1 lần tốn 200vàng, mở 10 lần giảm 20% còn 1600vàng

 

Sự kiện 9: Phúc Lợi Nạp Tiền

Thời gian: 00h00 03/05 - 23h59 07/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.