Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S89 10h00 17/07

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-89
Sự Kiện

CHUỗI Sự KIệN TUầN 07/07 - 11/07 HOàN TRả VàNG - GIảM GIá THầN TướNG


Sự Kiện 1: Chiêm Tinh Ma Pháp Cầu

Thời gian: 00h00 07/07 - 23h59 11/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Tích nạp đạt mức đồng thời đạt mốc VIP 3 và nạp tối thiểu 1000 vàng yêu cầu sẽ kích hoạt được trò chơi.

2.Sau khi kích hoạt, mỗi lần chiêm tinh cần tiêu vàng (không tính lễ quyến), kết thúc sẽ nhận lại vàng hoàn trả.

3.Số lần chiêm tinh có giới hạn, sau khi dùng hết số lần không thể tham gia

Sự Kiện 2: Quà của Goku 

Thời gian: 00h00 07/07 - 23h59 11/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Quà 1 Lễ Bao Siêu Giá Trị

Trong thời gian hoạt động diễn ra nạp bất kì sẽ nhận được lễ bao miễn phí giá trị hơn 200 vàng,

Quà 2 Nạp 1 Lần Ưu Đãi

Trong thời gian hoạt động diễn ra nạp 1 lần đạt mức chỉ định nhận được lễ bao tương ứng, nhưng chỉ được chọn 1 trong 4 phần quà, nhận lễ bao xong hoạt động tự động biến mất

NOTE: Nạp không cộng dồn. Nếu đã nạp  5000 vàng là đủ điều kiện để nhận túi quà 2 nhưng không nhận lần sau nạp  10.000 vàng thì sẽ chỉ nhận được túi quà 3

Phần Thưởng các túi qà

Quà 1

Quà 2

Quà 3

Quà 4

Sự Kiện 3: Quà Tháp Karin

Thời gian: 00h00 07/07 - 23h59 11/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Trong thời gian hoạt động diễn ra, mỗi mốc nạp 1000 vàng, 5000 vàng, 10.000 vàng chỉ được nhận 1 lần. Nạp 15.000 sẽ nhận được toàn bộ. Phần thưởng các mốc sẽ được trả về túi đồ trong 5 ngày. Khi kết thúc hoạt động, biểu tượng hoạt động sẽ được giữ lại 5 ngày để cho người chơi nhận phần thưởng

NOTE: Phần thưởng không tự động trả về thư/túi đồ mỗi ngày, phải Click nhận

Sự Kiện 4: Shop Chợ Đen


KU ĐEN 

Tăng tỉ lệ nhanh nhẹn và tinh thần, có 50% kháng choáng, 20% miễn thưng và 10% sát thương

Tấn công toàn quân phe địch,hệ số 160%, 50% phong ấn quân địch 2 hiệp, đồng thời khiến quân địch trúng độc mất HP, hệ số 50% trong 1 hiệp tăng 10% hợp kích và 10% sát thương hàng cuối phe mình trong 2 hiệp, hồi toàn quân 30 nộ, bản thân 50 nộ

Hàng Sau

 

Set Trang Bị Thánh Đản

Trang Bị Hình Ảnh

Thuộc Tính

Quyền Sáo

2 món

Nhanh Nhẹn 2000

Sát Thương 10%

Võ Đạo Côn
Ba Tiêu Phiến
Phi Phong
Đầu Khôi

4 món

Giảm Thủ phe địch 20%

Sinh Mệnh 5000

Ngoa
Yêu Đai

6 món

Tăng Sát Thương Bạo 20%

Miễn Thương 15%

Hung Giáp
 

Thời gian: 00h00 07/07 - 23h59 11/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Người chơi sử dụng Vàng làm mới hoặc mua tướng có thể nhận được điểm tích lũy để nhận quà.

2.Cứ mỗi 12h kể từ khi người chơi đăng nhập vào trò chơi lần đầu mở giao diện sự kiện, người chơi sẽ được Làm mới ngay miễn phí 1 lần.

3.Vàng để mua hoặc làm mới trong Shop Chợ Đen  sẽ được chuyền thành điểm tích lũy (1vàng =  1 điểm tích lũy).điểm tích lũy đạt điều kiện có thẻ nhận quà điểm tích  lũy

4.Hoạt động này không tính lễ quyến

5.Không thể mua lại tướng đã có

Sự Kiện 5: Thần Long Cự Lễ

Thời gian: 00h00 07/07 - 23h59 11/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Tổng cộng có 8 mốc, tích nạp để kích hoạt

2.Khi tích nạp đủ mức sẽ kích hoạt thưởng miễn phí và quyền mua quà

3.Mỗi mốc thường miễn phí chỉ được nhận 1 lần

Sự Kiện 6: Vip Đại Lễ Bao

Thời gian: 00h00 07/07 - 23h59 11/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Trong thời gian hoạt động diễn ra, khi đạt đủ cấp độ VIP yêu cầu sẽ được mua túi quà tương ứng. Mỗi túi quà chỉ được 3 lần

NOTE: Qua ngày không reset số lần mua

Sự Kiện 7: 7 Viên Ngọc Rồng

Thời gian: 00h00 07/07 - 23h59 11/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Thu thập Long Châu nhận quàn, tiêu 1 vàng/lễ quyến sẽ nhận được 1 điểm cầu nguyện. Mỗi khi tích đủ điểm cầu nguyện sẽ nhận được phần thưởng của 1 viên Long Châu (phần thưởng sẽ được tự động gửi vào thư khi đủ điểm cầu nguyện)

NOTE: 00h00 mỗi ngày sẽ reset điểm cầu nguyền về 0. Mỗi phần thưởng chỉ được nhận 1 lần

Hoàn trả Thần Long, tiêu 1 vàng/lễ quyến sẽ nhận được 1 điểm cầu nguyện. Mỗi khi tích đủ điểm click vào túi quà sẽ nhận được phần thưởng (phần thưởng được gửi thẵng vào túi đồ)

NOTE: 00h00 mỗi ngày sẽ reset điểm cầu nguyền về 0. Mỗi phần thưởng chỉ được nhận 1 lần

Sự kiện 8: Khu Vườn Làng Penguin

Thời gian: 00h00 07/07 - 23h59 11/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần ký tên. 0h sẽ reset và không thể tích luỹ

2. Sau khi ký tên sẽ nhận được 1 lượt quay miễn phí, mũi tên dừng ngẫu nhiên ở các vị trí ô từ 1 đến 6

3. Arale sẽ di chuyển theo số điểm quay được từ Điểm Đầu đến Điểm Cuối. Khi Arale di chuyển đến ô nào thì sẽ nhận được phần thưởng hiển thị trong ô đo

4. Hoạt động sẽ kết thúc sau khi Arale di chuyển đến ô cuối cùng và sẽ nhận được Phần thưởng cuối

5. Nạp 1 lần 2000vàng (không tính nạp tích luỹ) sẽ kích hoạt quyền mua rương kho báu. Rương kho báu được chia ra 20 ngày để hoàn trả, phần thưởng sẽ được hoàn trả qua thư

6. Sau khi kích hoạt sẽ nhận được hoàn trả lần đầu tiên trong ngày, 19 lần còn lại sẽ được hoàn trả 19 ngày kế tiếp vào lúc 0h30

Sự Kiện 9: Chung Mua Vui Vẻ

Thời gian: 00h00 07/07 - 23h59 11/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Mua chung liên Server chia làm 2 giai đoạn

 [Hướng dẫn đặt Báo Danh]--- Kỳ báo danh

- Trong kỳ báo danh, người chơi các Server có thể báo danh, số người báo danh càng nhiều vật phẩm càng rẻ, khi giá giảm xuống thấp nhất sẽ không giảm nữa

Chú ý: báo danh cần đủ vàng hoặc lễ quyến để mua vật phẩm hiện tại, báo danh thành công không trừ vàng hoặc lễ quyến, chỉ tính tư cách báo danh

 [Hướng dẫn Mua]--- Kỳ mua

- Người chơi báo danh thành công vào kỳ mua có 10 phút, mỗi lần mua chung chỉ mua được 1 lần, sau khi mua sẽ trừ vàng và lễ quyến tương ứng giá hiện tại

 

Sự Kiện 10 : Đổi Thần Trang

Thời gian: 00h00 07/07 - 23h59 16/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Mỗi ngày có 3 lần quay thưởng miễn phí

2. Tiêu vàng hoặc lễ quyến có thể quay thưởng trong Tranh Đoạt Mảnh sẽ nhận được mảnh trang bị và đạo cụ

3. Mảnh trang bị dùng để Ghép lại đổi lấy THẦN TRANG

Bộ Nguyên Khí

Trang Bị Cấp Độ Hình Ảnh Thuộc Tính
Quyền Sáo 75

2 món

Miễn thương 4%

Võ Đạo Côn 75
Ba Tiêu Phiến 75
Đầu Khôi 75
Hung Giáp  75

4 món

Sức mạnh 900

Tinh thần 900

Phi Phong 75
Ngoa  75

6 món

Sát thương 6%

Yêu Đái 75

Bộ Địa Ngục

Trang Bị Cấp Độ Hình Ảnh Thuộc Tính
Quyền Sáo 85

2 món

Miễn thương 5%

Võ Đạo Côn 85
Ba Tiêu Phiến 85
Đầu Khôi 85
Hung Giáp  85

4 món

Sức mạnh 1100

Tinh thần 1150

Phi Phong 85
Ngoa  85

6 món

Sát thương 7%

Yêu Đái 85

Bộ Kỹ Thuật Gero

Trang Bị Cấp Độ Hình Ảnh Thuộc Tính
Quyền Sáo 95

2 món

Miễn thương 7%

Võ Đạo Côn 95
Ba Tiêu Phiến 95
Đầu Khôi 95
Hung Giáp  95

4 món

Sức mạnh 2400

Tinh thần 2400

Phi Phong 95
Ngoa  95

6 món

Sát thương 9%

Nhanh nhẹn  1000

Yêu Đái 95

Bộ Ma Hoá

Trang Bị Cấp Độ Hình Ảnh Thuộc Tính
Quyền Sáo 105

2 món

Miễn thương 8%

Võ Đạo Côn 105
Ba Tiêu Phiến 105
Đầu Khôi 105
Hung Giáp  105

4 món

Sức mạnh 2600

Tinh thần 2600

Phi Phong 105
Ngoa  105

6 món

Sát thương 9%

Nhanh nhẹn  1200

Yêu Đái 105

Bộ Ám Hắc Ma Giới

Trang Bị Cấp Độ Hình Ảnh Thuộc Tính
Quyền Sáo 115

2 món

Miễn thương 9%

Võ Đạo Côn 115
Ba Tiêu Phiến 115
Đầu Khôi 115
Hung Giáp  115

4 món

Sức mạnh 2800

Tinh thần 2800

Phi Phong 115
Ngoa  115

6 món

Sát thương 10%

Nhanh nhẹn  1400

Yêu Đái 115
 

Sự Kiện 11:  Phúc Lợi Nạp Tiền

Thời gian: 00h00 07/07 - 23h59 11/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.