Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S82 10h00 18/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-82
Sự Kiện

CHUỗI Sự KIệN TUầN 12/06 - 16/06 【THầN TRANG】THáNH ĐảN

Sự Kiện 1: Tu Hành Giới Vương Tinh

Thời gian: 00h00 12/06 - 23h59 16/06

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Lễ Bao Trưởng Thành

- Mua lễ bao tiêu hao Vàng sẽ nhận được lễ bao

- Lễ bao sẽ được giới hạn bằng cấp độ của nhân vật, mở tối đa 4 lần

- Mỗi lễ bao chỉ mua được 1 lần, 

2. Quỹ Long Châu

- Quỹ Long Châu chỉ đuọc mua được 1 quỹ duy nhất, cần cân nhắc trước khi mua

- Mua quỹ nhận được lễ bao tương ứng 

- Phẩn thưởng sẽ đươc chia thành 20 lần để nhận thưởng

3. Đầu Tư Tinh Cầu

- Đầu tư tiêu hao vàng nhận được hoàn trả vàng 

- Đàu tư theo thứ tự Địa cầu  - Nguyệt lượng  - Namek  - Dẫn lực  - Giới vương

- Mỗi tinh cầu chỉ được đầu tư 1 lần

Sự Kiện 2: Đại Thám Bảo

Thời gian: 00h00 12/06 - 23h59 16/06

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Nạp 10 vàng = 1 điểm, mỗi nhận free 50 điểm thăm dò

2.Tích nạp nhận được thêm phần thưởng

3.Thăm dò mở thưởng tiêu hao điểm thăm dò

4.Phần thưởng gửi vào túi đồ

Sự kiện 3: Nạp Tiền Tranh Mua

Thời gian: 00h00 12/06 - 23h59 16/06

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Nạp tiền đặt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm

2.Có 1 số vật phẩm sẽ được nhận miễn phí, vật phẩm nhận miễn phí chỉ được nhận 1 lần duy nhất trong thời gian hoạt động diễn ra

3.Số lượng vật phẩm là có giới hạn, khi số lượng bán về 0 sẽ kết thúc bán vật phẩm đó

4.Vật phẩm sau khi mua sẽ được làm mới

5.Mỗi ngày sẽ được làm mới 2 lần, thời gian làm mới mỗi lần cách nhau 12h. Ngoài ra có thể làm mới bằng vàng

6.Mỗi loại tích nạp sẽ có giá làm mới khác nhau

Mốc nạp 1000vàng tốn 20vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 5000vàng tốn 50vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 10.000vàng tốn 100vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 20.000vàng tốn 200vàng cho 1 lượt làm mới

Set Trang Bị Thánh Đản

Trang Bị Hình Ảnh

Thuộc Tính

Quyền Sáo

2 món

Nhanh Nhẹn 2000

Sát Thương 10%

Võ Đạo Côn
Ba Tiêu Phiến
Phi Phong
Đầu Khôi

4 món

Giảm Thủ phe địch 20%

Sinh Mệnh 5000

Ngoa
Yêu Đai

6 món

Tăng Sát Thương Bạo 20%

Miễn Thương 15%

Hung Giáp

Sự Kiện 4: Chiêm Tinh Ma Pháp Cầu

Thời gian: 00h00 12/06 - 23h59 16/06

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Tích nạp đạt mức đồng thời đạt mốc VIP 3 và nạp tối thiểu 1000 vàng yêu cầu sẽ kích hoạt được trò chơi.

2.Sau khi kích hoạt, mỗi lần chiêm tinh cần tiêu vàng (không tính lễ quyến), kết thúc sẽ nhận lại vàng hoàn trả.

3.Số lần chiêm tinh có giới hạn, sau khi dùng hết số lần không thể tham gia t

Sự kiện 5: Hoàn Trả Long Châu

Thời gian: 00h00 12/06 - 23h59 16/06

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi ngày nạp sẽ tích lũy được vàng hoàn trả
2.Liên tục nạp 5 ngày có thể nhận được thêm 50% hoàn trả của tổng vàng nạp

3.Hoàn trả long châu, nếu ko nạp đủ 5 ngày thì chỉ được trả vàng theo từng ngày nạp. còn nạp đủ 5 ngày thì đc thêm 50% tổng nạp 5 ngày

Chú ý: Không nạp liên tục trong 5 ngày thí sẽ không nhận được hoàn trả. Vàng không nhận cũng sẽ mất khi kết thúc hoạt động

Sự Kiện 6: Giới Vương Bảo Hạp

Thời gian: 00h00 12/06 - 23h59 16/06

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Bảo rương có thể tự động thay đổi, bảo rương khác nhau sẽ ra đạo cụ khác nhau (không hạn chế số lần mở rương).

2.Mỗi ngày mở rương có thêm phần thưởng, qua ngày sẽ thiết lập lại rương

3.Tổng tích lũy mở các loại bảo rương có thể nhận được rương phần thưởng của Giới Vương Bảo Hạp

4.Mở 1 lần tốn 200vàng, mở 10 lần giảm 20% còn 1600vàng

Sự kiện 7: Thuốc Vạn Năng

Thời gian: 00h00 12/06 - 23h59 16/06

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Khi tiêu 1 vàng/lễ quyến nhận được 1 điểm tích lũy, đạt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm giảm giá có giới hạn.Một số vật phẩm có thể được mua miễn phí

2.Vật phẩm có giới hạn số lượng bán ai đến trước mua trước

3.Mỗi loại chỉ được mua và nhận được 1 lần. Mua bằng VÀNG không mua bằng lễ quyến

Sự kiện 8:  Hoàn Trả VIP

Thời gian: 00h00 12/06 - 23h59 16/06

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi lễ bao VIP chỉ được mua 1 lần, có thể mua nhiều lễ bao VIP trong 1 lần

2.Sau khi mua lễ bao, mỗi ngày nhận được 1 lần, phải nhận thủ công

3.Mỗi lần nhận lễ bao sẽ nhận được vật phẩm tương ứng

4.Sau khi hết sự kiện, Hoạt động sẽ kéo dài 5 ngày để nhận thưởng

Sự kiện 9Shop Giảm Giá

 

Thời gian: 00h00 12/06 - 23h59 16/06

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1 Trong thời gian hoạt động, dùng vàng hoặc lễ quyến để mua vật phẩm

2. Khi tổng số lượng hoặc số lượng cá nhân bằng 0 sẽ không mua được nữa

3. Vật phẩm sau khi mua thành công sẽ được chuyển vào túi đồ

Sự kiện 10: Phúc Lợi Nạp Tiền

Thời gian: 00h00 12/06 - 23h59 16/06

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.