Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S89 10h00 17/07

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-89
Sự Kiện

CHUỗI Sự KIệN TUầN 12/07 - 16/07 【TUYệT ĐốI THầN】SIêU PHẩM ONE HIT


Sự kiện 1: Tiệm Bánh Quy Lão

Thời gian: 00h00 12/07 - 23h59 16/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Nạp Vang sẽ kích hoạt Quỹ bảo bảo tướng ứng theo từng mốc

                  a. Nạp 1000vàng kích hoạt Goku

                  b. Nạp 2000vàng kích hoạt Krillin

                  c. Nạp 4000vàng kích hoạt Bulma

2. Tổng  cộng có 3 mức quỹ, mỗi quỹ sẽ hoàn trả Vàng khác nhau, có thể nuôi 1 múc 3 quỹ

3. Quỹ bảo bảo cấp càng cao sẽ nhận được hoàn trả Vàng càng nhiều

4. Mỗi 1 bảo bảo thăng cấp sẽ nhận được 1 lễ bao thăng cấp

5. Mỗi ngày có 2 lần làm mới miễn phí, 3 lần làm mới bằng vàng, 0h mỗi ngày sẽ reset lại số lần. Mỗi ngày cung cấp thực phẩm có giới hạn

6. Có 4 loại thức ăn, giá của mỗi loại thức ăn và exp là khác nhau

                  a. Sữa: 5exp - 50vàng

                  b. Bánh Vòng: 10exp - 100vàng

                  c. Kem: 20exp - 200vàng

                  d. Bánh Gato: 40exp - 400vàng

7. Mỗi lần nạp 1000 vàng sẽ nhận được 1 lễ bao thực phẩm, mở lễ bao sẽ nhận được 1 trong 4 loại vật phẩm

8. Trước khi hoạt động kết thúc 30 phút sẽ chốt sổ, không thể tiếp tục nuôi bảo bảo, phần thưởng sẽ gửi qua thư 0h30 ngày hôm sau

Sự kiện 2: Cây Rung Tiền

Thời gian: 00h00 12/07 - 23h59 21/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Nạp 1000vàng +1 lần tưới cây

2. Tiêu 2000vàng +1 lần tưới cay

Chú ý: 1 ngày + lần tưới cây tối đa 5 lần

3. Cây Rung Tiền chia thanh 2 thời kỳ

[Thời Kỳ Trông] - Tưới Cây

Tưới cây liên tục trong 5 ngày từ cây non lên cây Lv 3 sẽ hoàn trả lại vàng

Cấp Cây Hoàn trả Vàng
Cây Non 0
Cây Lv 1 5000
Cây Lv 2 15000
Cây Lv 3 25000

Ví dụ: Sau khi hết thời gian hoạt động 5 ngày, nếu cây của bạn đạt Lv 1 sẽ được nhận hoàn trả là 6000vàng, 6000vàng này sẽ được nhận trong Thời Kỳ trả lễ

Mỗi lần tưới cây ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Đại lễ bao ngọc cấp 4 1
Lễ Bao năm mới 1
Rương ngọc cấp 4 1
Siêu cực phẩm tiên đậu 1
Phù thăng cấp thần khí 1
Phích lịch cương toàn 1
Thẻ bạc cấp 10 5
Đột phi phù thạch 5

[Thời kỳ trả vàng] - Trả Lễ

1. Nhận hoàn trả vàng thủ công, không nhận qua ngày mất, vàng hoàn trả không gửi qua thư

2. Hoàn trả vàng sẽ chia đều ra 5 ngày để nhận

 

Sự kiện 3: Nạp Tiền Tranh Mua

Thời gian: 00h00 12/07 - 23h59 16/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Nạp tiền đặt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm

2.Có 1 số vật phẩm sẽ được nhận miễn phí, vật phẩm nhận miễn phí chỉ được nhận 1 lần duy nhất trong thời gian hoạt động diễn ra

3.Số lượng vật phẩm là có giới hạn, khi số lượng bán về 0 sẽ kết thúc bán vật phẩm đó

4.Vật phẩm sau khi mua sẽ được làm mới

5.Mỗi ngày sẽ được làm mới 2 lần, thời gian làm mới mỗi lần cách nhau 12h. Ngoài ra có thể làm mới bằng vàng

6.Mỗi loại tích nạp sẽ có giá làm mới khác nhau

Mốc nạp 1000vàng tốn 20vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 5000vàng tốn 50vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 10.000vàng tốn 100vàng cho 1 lượt làm mới

Mốc nạp 20.000vàng tốn 200vàng cho 1 lượt làm mới

Set Trang Bị Tuyệt Đối Thần

Trang Bị Hình Ảnh

Thuộc Tính

Quyền Sáo

2 món

Sức Mạnh 4000

Tinh Thần 4000

Võ Đạo Côn
Ba Tiêu Phiến
Phi Phong
Đầu Khôi

4 món

Nhanh Nhẹn 6000

Suy Giảm Công Kích kẻ địch 30%

Ngoa
Yêu Đai

6 món

Thể Chất 8000

Miễn Thương 40%

Hung Giáp

Sự Kiện 4: Nạp Mỗi Ngày

Thời gian: 00h00 12/07 - 23h59 16/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi ngày nạp đạt mức chỉ định sẽ nhận miễn phí quà nạp hàng ngày. Tham gia nạp còn có thể nhận được phần thưởng quà tặng toàn Server

2.Số lượng tặng có giới hạn, ai nạp sớm nhận trước, khi số lượng quà của toàn Server về 0 thì sẽ không còn được nhận nữa

3.Mỗi mốc quà chỉ được nhận 1 lần. 00h00 mỗi ngày sẽ reset lại phần thưởng nạp mỗi ngày và quà thưởng toàn Server

Sự Kiện 5: Giới Vương Bảo Hạp

Thời gian: 00h00 12/07 - 23h59 16/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Bảo rương có thể tự động thay đổi, bảo rương khác nhau sẽ ra đạo cụ khác nhau (không hạn chế số lần mở rương).

2.Mỗi ngày mở rương có thêm phần thưởng, qua ngày sẽ thiết lập lại rương

3.Tổng tích lũy mở các loại bảo rương có thể nhận được rương phần thưởng của Giới Vương Bảo Hạp

4.Mở 1 lần tốn 200vàng, mở 10 lần giảm 20% còn 1600vàng

Trong thời gian hoạt động diễn ra nạp bất kì sẽ nhận được lễ bao miễn phí giá trị hơn 200 vàng,

Sự kiện 6: Hoàn Trả Long Châu

Thời gian: 00h00 12/07 - 23h59 16/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi ngày nạp sẽ tích lũy được vàng hoàn trả
2.Liên tục nạp 5 ngày có thể nhận được thêm 50% hoàn trả của tổng vàng nạp

3.Hoàn trả long châu, nếu ko nạp đủ 5 ngày thì chỉ được trả vàng theo từng ngày nạp. còn nạp đủ 5 ngày thì đc thêm 50% tổng nạp 5 ngày

Chú ý: Không nạp liên tục trong 5 ngày thí sẽ không nhận được hoàn trả. Vàng không nhận cũng sẽ mất khi kết thúc hoạt động

Sự kiện 7: Thuốc Vạn Năng

Thời gian: 00h00 12/07 - 23h59 16/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Khi tiêu 1 vàng/lễ quyến nhận được 1 điểm tích lũy, đạt mức chỉ định sẽ kích hoạt quyền mua vật phẩm giảm giá có giới hạn.Một số vật phẩm có thể được mua miễn phí

2.Vật phẩm có giới hạn số lượng bán ai đến trước mua trước

3.Mỗi loại chỉ được mua và nhận được 1 lần. Mua bằng VÀNG không mua bằng lễ quyến

Sự kiện 8:  Hoàn Trả VIP

Thời gian: 00h00 12/07 - 23h59 16/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi lễ bao VIP chỉ được mua 1 lần, có thể mua nhiều lễ bao VIP trong 1 lần

2.Sau khi mua lễ bao, mỗi ngày nhận được 1 lần, phải nhận thủ công

3.Mỗi lần nhận lễ bao sẽ nhận được vật phẩm tương ứng

4.Sau khi hết sự kiện, Hoạt động sẽ kéo dài 5 ngày để nhận thưởng

Sự kiện 9Shop Giảm Giá

Thời gian: 00h00 12/07 - 23h59 16/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1 Trong thời gian hoạt động, dùng vàng hoặc lễ quyến để mua vật phẩm

2. Khi tổng số lượng hoặc số lượng cá nhân bằng 0 sẽ không mua được nữa

3. Vật phẩm sau khi mua thành công sẽ được chuyển vào túi đồ

Sự kiện 10: Phúc Lợi Nạp Tiền

Thời gian: 00h00 12/07 - 23h59 16/07

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.