Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S82 10h00 18/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-82
Sự Kiện

CHUỗI Sự KIệN TUầN 28/04 - 02/05 【CON Số MAY MắN】+【HOàNG Tử SAIYAN】


Sự Kiện 1: Tụ Hồn Bồn

Thời gian: 00h00 28/04 - 23h59 02/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Tụ Bảo Bồn sau khoảng thời gian từ 00h00 - 23h00 sẽ ngừng đặt cược, 23h00 công bố kết quả trúng thưởng và trao thưởng qua THƯ, sau đó 00h00  sẽ tiến vào vòng mới

2.  Chọn số sẽ tiêu hao cơ hội chọn số , đặt cược thành công sẽ tự động tăng 100 vàng vào quỹ thưởng (5p tăng 1 lần)

4. Nếu số trúng được bị đặt nhiều lần thì sẽ chia đều số vàng thưởng, mỗi số tối đa không được quá 10000vàng

5. Mỗi lần nạp thành công 100vàng sẽ tăng 1 lần giới hạn chọn số

6. Đối với người chơi không nạp 1 ngày chỉ được đặt 3 lần

7. Tiêu 200vàng để mua Siêu Trị Lễ Nao sẽ nhận được 1 lượt đặt số

8. Có thể xem lại những số đã chọn khi click vào nút Số của tôi

Sự Kiện 2: Shop Chợ Đen

SSJ Blue-Vegeta 

Tăng tỉ lệ nhanh nhẹn và tinh thần, có 50% kháng choáng, 15% miễn thương và 10% hợp kích

Tấn công toàn quân phe địch,hệ số 180%, hàng đầu phe địch giảm 40% miễn thương, hàng sau và giữa giảm 20% sát thương, duy trì  1 hiệp, hồi phục 30 nộ khí cho toàn quân (trừ bản thân), bản thân hồi 50 nộ khí

Hàng Sau

Thời gian: 00h00 28/04 - 23h59 02/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Người chơi sử dụng Vàng làm mới hoặc mua tướng có thể nhận được điểm tích lũy để nhận quà.

2.Cứ mỗi 12h kể từ khi người chơi đăng nhập vào trò chơi lần đầu mở giao diện sự kiện, người chơi sẽ được Làm mới ngay miễn phí 1 lần.

3.Vàng để mua hoặc làm mới trong Shop Chợ Đen  sẽ được chuyền thành điểm tích lũy (1vàng =  1 điểm tích lũy).điểm tích lũy đạt điều kiện có thẻ nhận quà điểm tích  lũy

4.Hoạt động này không tính lễ quyến

5.Không thể mua lại tướng đã có

Sự Kiện 3: Thần Long Cự Lễ 

Thời gian: 00h00 28/04 - 23h59 02/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Tổng cộng có 8 mốc, tích nạp để kích hoạt

2.Khi tích nạp đủ mức sẽ kích hoạt thưởng miễn phí và quyền mua quà

3.Mỗi mốc thường miễn phí chỉ được nhận 1 lần

Sự Kiện 4: Nạp Mỗi Ngày

Thời gian: 00h00 28/04 - 23h59 02/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1.Mỗi ngày nạp đạt mức chỉ định sẽ nhận miễn phí quà nạp hàng ngày. Tham gia nạp còn có thể nhận được phần thưởng quà tặng toàn Server

2.Số lượng tặng có giới hạn, ai nạp sớm nhận trước, khi số lượng quà của toàn Server về 0 thì sẽ không còn được nhận nữa

3.Mỗi mốc quà chỉ được nhận 1 lần. 00h00 mỗi ngày sẽ reset lại phần thưởng nạp mỗi ngày và quà thưởng toàn Server

Sự Kiện 5: Quà của Goku

Thời gian: 00h00 28/04 - 23h59 02/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Quà 1 Lễ Bao Siêu Giá Trị

Trong thời gian hoạt động diễn ra nạp bất kì sẽ nhận được lễ bao miễn phí giá trị hơn 200 vàng,

Quà 2 Nạp 1 Lần Ưu Đãi

Trong thời gian hoạt động diễn ra nạp 1 lần đạt mức chỉ định nhận được lễ bao tương ứng, nhưng chỉ được chọn 1 trong 4 phần quà, nhận lễ bao xong hoạt động tự động biến mất

NOTE: Nạp không cộng dồn. Nếu đã nạp  5000 vàng là đủ điều kiện để nhận túi quà 2 nhưng không nhận lần sau nạp  10.000 vàng thì sẽ chỉ nhận được túi quà 3

Phần Thưởng các túi qà

Quà 1

Quà 2

Quà 3

Quà 4

Sự Kiện 6: Quà tháp Karin

Thời gian: 00h00 28/04 - 23h59 02/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Trong thời gian hoạt động diễn ra, mỗi mốc nạp 1000 vàng, 5000 vàng, 10.000 vàng chỉ được nhận 1 lần. Nạp 25.000 sẽ nhận được toàn bộ. Phần thưởng các mốc sẽ được trả về túi đồ trong 5 ngày

NOTE: Phần thưởng không tự động trả về thư/túi đồ mỗi ngày, phải Click nhận

Sự Kiện 7: Phúc Lợi Nạp Tiền

Thời gian: 00h00 28/04 - 23h59 02/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Sự Kiện 8: 7 Viên Ngọc Rồng

Thời gian: 00h00 28/04 - 23h59 02/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Thu thập Long Châu nhận quàn, tiêu 1 vàng/lễ quyến sẽ nhận được 1 điểm cầu nguyện. Mỗi khi tích đủ điểm cầu nguyện sẽ nhận được phần thưởng của 1 viên Long Châu (phần thưởng sẽ được tự động gửi vào thư khi đủ điểm cầu nguyện)

NOTE: 00h00 mỗi ngày sẽ reset điểm cầu nguyền về 0. Mỗi phần thưởng chỉ được nhận 1 lần

Hoàn trả Thần Long, tiêu 1 vàng/lễ quyến sẽ nhận được 1 điểm cầu nguyện. Mỗi khi tích đủ điểm click vào túi quà sẽ nhận được phần thưởng (phần thưởng được gửi thẵng vào túi đồ)

NOTE: 00h00 mỗi ngày sẽ reset điểm cầu nguyền về 0. Mỗi phần thưởng chỉ được nhận 1 lần

Sự Kiện 9: Vip Đại Lễ Bao

Thời gian: 00h00 28/04 - 23h59 02/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Trong thời gian hoạt động diễn ra, khi đạt đủ cấp độ VIP yêu cầu sẽ được mua túi quà tương ứng. Mỗi túi quà chỉ được 3 lần

NOTE: Qua ngày không reset số lần mua

Sự Kiện 10: Chung Mua Vui Vẻ

Thời gian: 00h00 28/04 - 23h59 02/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

Mua chung liên Server chia làm 2 giai đoạn

 [Hướng dẫn đặt Báo Danh]--- Kỳ báo danh

- Trong kỳ báo danh, người chơi các Server có thể báo danh, số người báo danh càng nhiều vật phẩm càng rẻ, khi giá giảm xuống thấp nhất sẽ không giảm nữa

Chú ý: báo danh cần đủ vàng hoặc lễ quyến để mua vật phẩm hiện tại, báo danh thành công không trừ vàng hoặc lễ quyến, chỉ tính tư cách báo danh

 [Hướng dẫn Mua]--- Kỳ mua

- Người chơi báo danh thành công vào kỳ mua có 10 phút, mỗi lần mua chung chỉ mua được 1 lần, sau khi mua sẽ trừ vàng và lễ quyến tương ứng giá hiện tại

Sự Kiện 11: Kỳ Trân Bảo Tháp

Thời gian: 00h00 28/04 - 23h59 02/05

Phạm Vi: Tất cả các máy chủ

Cách thức giam gia:

1. Trong thời gian hoạt động, sử dụng vàng để quay thưởng.Mỗi tầng tiêu số vàng khác nhau, tầng càng cao vàng càng nhiều

2. Quay thưởng bắt đầu từ thầng thấp nhất, mỗi lần quay trúng sẽ điểm sáng phần thưởng. Điểm sáng toàn bộ tầng thì lên 1 tầng cao hơn.Tầng càng cao phần thưởng càng ít nhưng giá trị lại cao hơn

3.Trong cùng 1 tầng ô phần thưởng có thể bị lặp lại nhiều lần

4.Quay đến tầng cao nhất sẽ kết thúc hoạt động

5.Quay trúng ô nào ô đó sẽ sáng lên, phần thưởng trong ô tự động vào túi đồ (không qua thư)

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.