Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S89 10h00 17/07

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-89
Sự Kiện

CHUỗI HOạT ĐộNG Mở SERVER

Chào mừng các Chiến Binh  đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online - Dragon Ball

Hoạt động 1 : Quà nạp đầu

Thời gian hoạt động : 16 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động : Trong thời gian hoạt động, nạp đầu mốc bất kỳ nhận phần thưởng có tướng Tiểu GoKu và nạp đủ 2000  vàng thì tiến giai ngay tiểu goku.

Nạp 2000 vàng nhận Cố Vấn Zamasu

Nạp 10000 vàng nhận Vegeta Blue

Tăng tỉ lệ nhanh nhẹn và tinh thần, có 50% kháng choáng, 15% miễn thương và 10% hợp kích

Tấn công toàn quân phe địch,hệ số 180%, hàng đầu phe địch giảm 40% miễn thương, hàng sau và giữa giảm 20% sát thương, duy trì  1 hiệp, hồi phục 30 nộ khí cho toàn quân (trừ bản thân), bản thân hồi 50 nộ khí

Hàng Sau

Hoạt động 2: Đua Top Sát Thương Vây Giết Khỉ Đột

Thời gian hoạt động : 5 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động : Hằng ngày người có tổng sát thương cao nhất đối với toàn bộ Khỉ Đột sẽ nhận được phần thưởng qua thư trước 24:00

Hoạt động 3: Đệ Nhất Quân Đoàn

Thời gian hoạt động : 5 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động : Kết thúc hoạt động, thành viên quân đoàn TOP1 cấp độ của mỗi tinh cầu sẽ nhận được phần thưởng qua thư trước 24:00. Chú ý: Cấp độ quân đoàn bằng nhau sẽ tính theo tài sản, lấy số thành viên trước khi kết thúc hoạt động làm chuẩn.

Hoạt động 4: Quân Đoàn Đại Chiến

Thời gian hoạt động : 5 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động: Hằng ngày thành viên quân đoàn đứng TOP1 tích lũy Quân Đoàn Đại Chiến sẽ nhận được phần thưởng qua thư trước 24:00. Chú ý: Điểm tích lũy bằng nhau sẽ tính theo thứ tự trước sau, lấy số thành viên trước khi kết thúc hoạt động làm chuẩn.

Hoạt động 5: Bảo Vệ Cứ Điểm

Thời gian hoạt động : 5 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động: Quân đoàn phòng thủ thành công sẽ nhận được phần thưởng qua thư trước 24:00. Chú ý: Phe công thành thắng lợi sẽ không có phần thưởng, lấy số thành viên trước khi kết thúc hoạt động làm chuẩn.

Hoạt động 6: Nạp 1 lần .

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động : Trong thời gian hoạt động nạp một lần sẽ nhận được phần thưởng. Nạp móc nào chỉ nhận được mốc đó . Ví dụ: Nạp 999 vàng chỉ nhận được phần thưởng của mốc  200-999. Có thể nạp nhiều lần để nhận tất cả các mốc phần thưởng.

Hoạt động 7: Tích lũy nạp thẻ 

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động : Trong thời gian hoạt động tích lũy Nạp Vàng đạt mốc chỉ định sẽ nhận được phần thưởng

Chỉ số cố vấn số 18

Hoạt động 8: Tiêu tích lũy

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động : Trong thời gian hoạt động tích Tiêu Vàng đạt mốc chỉ định tương ứng lẽ bao giá trị.

Chỉ số Cố vấn Vegeta

Hoạt động 9  : Top Nạp

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động : Tích nạp được  20.000 vàng sẽ nhận được tướng  [Ten Shin Han].30 phút trước  khi kết thúc  hoạt động sẽ  không cập nhập xếp hạng.10 phút trước khi kết thúc sẽ gửi quà.

Tướng Ten Shin Han

Hoạt động 10: NẠP LIÊN TỤC

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server.

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động: Hàng ngày nạp mức tiền bất kỳ sẽ kích hoạt 1 ngày số lần tích lũy (mỗi ngày chỉ tính 1 lần nạp đầu tiên), số ngày tích nạp càng nhiều , phần thưởng càng cao

Hoạt động 11  : Quỹ đầu tư.

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động : Đầu tư 1: đầu tư 500 vàng nhận lãi 30 ngày liên tục, mỗi ngày nhận 100  vàng. Đầu tư 2: đầu tư 1000 vàng nhận được túi quà, đạt cấp độ yêu cầu sẽ mở được túi quà lấy vàng tổng  nhận 5000 vàng.

Hoạt động 12 : Top cấp độ

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới

Quy tắc hoạt động : Sau khi kết thúc thời gian hoạt động người  chơi có  được đẳng cấp  nhân vật càng cao thì sẽ  nhận được phần thưởng càng nhiều.

Hoạt động 13: TOP lực chiến

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới

Quy tắc hoạt động : Sau khi kết thúc thời gian hoạt động người  chơi có  được lực chiến nhân vật càng cao thì sẽ  nhận được phần thưởng càng nhiều.

Hoạt động 14: TOP đấu trường

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới

Quy tắc hoạt động : Top 3 đấu trường các ngày mở server thứ 3 , 5 ,6 sẽ nhận được phần thưởng và có thêm 5 người chơi may mắn , phần thưởng gửi qua thư.

Hoạt động 15: Chiêu mộ tướng tím

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới

Quy tắc hoạt động : Trong thời gian hoạt động, chiêu mộ tướng tím tương ứng sẽ nhận  được phần thưởng

Hoạt động 16: Vượt Ải

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới

Quy tắc hoạt động : Trong thời gian hoạt động, vượt qua phụ bản Rèn Luyện Namek dễ sẽ nhận phần thưởng (Áp dụng cho 30 người đầu tiên)

Hoạt động 17: Khiêu chiến

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới

Quy tắc hoạt động : Trong thời gian hoạt động, vượt qua khiếu chiến Võ Giả dễ sẽ nhận phần thưởng (Áp dụng cho 10 người đầu tiên)

Hoạt động 18: Tăng tiến giai

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới

Quy tắc hoạt động : Trong thời gian hoạt động, đạt Nhất Tinh Anh sẽ được nhận thưởng (Áp dụng cho 50 người đầu tiên)

Hoạt động 19:  Ghép ngọc tăng lực chiến

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới

Quy tắc hoạt động : Trong thời gian hoạt động ghép ngọc đạt mục tiêu tương ứng sẽ nhận được phần thưởng.

Hoạt động 20:  Hội Quán

Thời gian hoạt động : 15 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới

Quy tắc hoạt động : Trong thời gian hoạt động chiêu mộ tướng tím trong Chiến Binh Huyền Thoại sẽ nhận thưởng

Hoạt động 21:  Thu Thập Trang Bị

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới

Quy tắc hoạt động : Trong thời gian hoạt động thu thập đủ bộ trang bị tím cấp 30, 50 sẽ nhận được 888 lễ quyễn

Hoạt động 22: Top Thần Long

Thời gian hoạt động : 15 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới

Quy tắc hoạt động : Trong thời gian hoạt động triệu hoán được thần long cấp độ yêu cầu sẽ được phần thưởng.

Hoạt động 23: Quỹ đầu tư Server mới

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới

Quy tắc hoạt động : Đầu tư vàng để nhận lại nhiều phần thưởng hơn

Hoạt động 24: Lễ bao 7 ngày

Thời gian hoạt động : 7 ngày, tính từ ngày mở Server

Phạm vi hoạt động : Server mới.

Quy tắc hoạt động : Điểm danh 7 ngày, mỗi lần điểm danh sẽ nhận phần thưởng khác nhau.

Hoạt động 25: Quà cấp độ

Đối tượng tham dự hoạt động : Nhân vật mới tạo đều có thể nhận quà cấp độ

Quy tắc hoạt động : Nhân vật đạt  cấp độ yêu cầu  chỉ định, nhận phần thưởng chứa sức mạnh to lớn, giúp rất nhiều cho việc giao chiến.

]

 

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.