Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S82 10h00 18/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-82
Tân thủ

CON đườNG TRưởNG THàNH

Chào mừng các Chiến Binh  đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online - Dragon Ball

 

Chức Năng Con Đường Trưởng Thành

 

Mỗi lần tăng 10 cấp, Con Đường Trưởng Thành sẽ mở ra giai đoạn mới.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Con Đường Trưởng Thành sẽ nhận được lễ bao, nếu người chơi là VIP sẽ nhận được thêm lễ bao.

Mỗi giai đoạn có 3 ưu đãi mua lễ bao, vượt quá cấp độ không thể mua được.

Việc Cần Làm Mỗi Ngày

Người chơi click vào khóa học bắt buộc sẽ hiển thị nhiệm vụ cấp độ hiện tại có thể nhận và số lần còn lại. Những việc mà bạn chưa hoàn thành trong ngày đều hiện ở đây.

 

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.