Danh Sách máy chủ

Ngọc Rồng S82 10h00 18/06

1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-82

Tin Tức

Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S33 từ 10h ngày 26/03

Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S33 từ 10h ngày 26/03 [ Tin tức ] - Ngày 07/04/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S32 từ 11h ngày 25/03

Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S32 từ 11h ngày 25/03 [ Tin tức ] - Ngày 07/04/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S31 từ 19h ngày 24/03

Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S31 từ 19h ngày 24/03 [ Tin tức ] - Ngày 07/04/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

10h ngày 24/03 ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S30

10h ngày 24/03 ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S30 [ Tin tức ] - Ngày 07/04/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S29 từ 20h ngày 23/03

Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S29 từ 20h ngày 23/03 [ Tin tức ] - Ngày 07/04/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S28 từ 10h ngày 23/03

Ra mắt máy chủ Ngọc Rồng S28 từ 10h ngày 23/03 [ Tin tức ] - Ngày 07/04/2019

Chào mừng các Chiến Binh đến với Game 7 Viên Ngọc Rồng Online...

Xem thêm...

【VINH DANH】♛ Võ Đạo Chi Vương - S5.BachHoangTu ♛

【VINH DANH】♛ Võ Đạo Chi Vương - S5.BachHoangTu ♛ [ Tin tức ] - Ngày 07/04/2019

Từ lúc thế giới 7 Viên Ngọc Rồng Online - Dragon Ball khai mở...

Xem thêm...